Jaki potencjał wydobyć?

Czy obecna forma użytkowania jest zgodna z potencjałem miejsca?

Każda przestrzeń, zwłaszcza miejska przestrzeń publiczna to splot uwarunkowań środowiskowych i społecznych. Każda z tych dwóch gałęzi dostarcza podpowiedzi, co jest wiodącą funkcją danej przestrzeni oraz jaki w niej tkwi potencjał społeczny i przyrodniczy.

Strategiczna ocena zasobów przyrodniczych i infrastrukturalnych, wartości dla lokalnej społeczności; daje wiedzę niezbędną przy podejmowaniu właściwych decyzji zarządczych i projektowych.

Nasze usługi to wsparcie w podejmowaniu decyzji jak trafnie i w sposób zrównoważony i trwały, a przy tym ekonomiczny, zarządzać terenami zieleni.

Audyt terenów zieleni

Nieco węższym zagadnieniem jest audyt terenów zieleni – diagnoza problemów od poziomu programu funkcjonalnego całego terenu (np. parku) po bieżącą pielęgnację zieleni i utrzymanie infrastruktury. Efektem końcowym procesu jest dostarczenie rekomendacji dla Zarządcy terenu.

Kompleksowe badania środowiskowe z perspektywy godzenia funkcji przyrodniczych i rekreacyjnych. Przed inwestycją i po (ewaluacja). Wydobycie (opis, określenie…) przyrodniczego potencjału miejsca. Diagnoza problemów i propozycja rozwiązań w odniesieniu do stanu zdrowia drzewostanu, a także całych siedlisk i ich kompleksów.

Reklamy