Jakie jest to miejsce?

Środowisko przyrodnicze wciąż nas warunkuje. Dlatego warto poznać szczegóły w miejscu inwestycji. Jakie są dokładne warunki środowiska? Jakie jest to miejsce?

Dostarczamy odpowiedzi poprzez empiryczne badania skrojone na miarę potrzeb. w oparciu o kompetencje naszych ekspertów jesteśmy w stanie zbadać warunki mikroklimatyczne (zakresy temperatur, nasłonecznienie i wilgotność), roślinność, glebę, florę faunę, i wiele innych aspektów ważnych w ekologii miasta.

Znajomość komponentów środowiska i preferencji użytkowników pozwala osiągnąć wysoką efektywność energetyczną budynków i umożliwia tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych.

Reklamy